Blog (ENG)

Nepokazte si vzťahy so susedmi s hlučnými tepelným čerpadlom

investigations

kwi 23, 2024
Nepokazte si vzťahy so susedmi s hlučnými tepelným čerpadlom | Blog - Microwell

Tepelné čerpadlo je vynikajúca technológia, ale vie aj poriadne znepríjemniť život. Nie vždy je to zariadením samotným, ale naopak nesprávnou montážou alebo jeho umiestnením, ktoré spôsobuje prenos hlučnosti do susedských objektov.

Asi každý z nás si praje mať dobrého suseda. Ak tepelné čerpadlo používate alebo o ňom uvažujete, jeho umiestnenie a hlučnosť je tiež niečo čo by ste nemali zanedbať.

V Microwelli sa dlhoročne sústreďujeme na vývoj a výrobu tepelných čerpadiel nie len výkonovo na úrovni, ale tiež s veľkým zameraním sa na tichú prevádzku. Hlavne u menších pozemkov, kde sú domy a objekty blízko seba, môže aj nepatrný hluk narušiť susedské vzťahy. Tieto prípady neraz končia zákazom používať tepelné čerpadlo od 22:00 do 6:00 čo zase môže výrazne skomplikovať situáciu jeho používateľa. Preto je tichá prevádzka pre nás jednou z priorít pri návrhu každého modelu tepelného čerpadla.

Kľúčová je tiež regulácia jednotlivých komponentov, tak, aby čerpadlo nepískalo, pretože mnohé tzv „inverter“ čerpadlá sú síce pekné, ale v istých konkrétnych bodoch počuť nepríjemné pískanie, ktoré je spôsobené nesprávnym nastavením a súladu jednotlivých komponentov.

Existuje niekoľko zásad, ktoré by mali byť dodržané pri umiestnení a montáži tepelného čerpadla:

  1. Použiť originálne tepelné čerpadlo, ktoré je vo svojej podstate už veľmi tiché. Takým je napríklad tepelné čerpadlo Microwell, model „BLACK INVERTER“. Nominálne sa bavíme o „hluku“ na úrovni chladničky pri využití tichého módu. Tichý mód môžete, pri správnom výbere kapacity čerpadla, používať hneď ako dosiahnete úvodné nahriatie na cieľovú teplotu vody. Teda, tichým módom je možno elegantne udržiavať teplotu vody, veľmi úsporne naozaj potichu. Navyše tepelné čerpadlo BLACK prichádza ako prvé s IoT servisnou konzolu, ktorá umožňuje 24/7 dohľad a vyčítanie historických údajov. IoT servisná konzola umožňuje v prípade poruchy kontrolu, analýzu a diaľkové nastavenie parametrov technikmi dodávateľa, čo ocenia hlavne technicky menej zdatný zákazníci.
  2. Montáž vždy na gumené „podstavce“ –to sú 13cm vysoké a až 16cm hrubé gumené bloky, ktoré vynikajúcu pohlcujú vibrácie a tým znižujú celkovú hlučnosť prevádzky tepelného čerpadla.
  3. Tepelné čerpadlo vybrať s výkonovou rezervou, aby bolo možné využiť tichý mód, ktorý nielen zabezpečuje výrazne tichšie prevádzku zariadenia ale tiež zvyšuje jeho efektivitu (daný Tepelný výkon za nižšie náklady).
  4. Využiť splitové prevedenie, ktoré má oddelený vodný výmenník od ostatných častí. Takto je možné umiestniť kompresorovú časť s ventilátorom až 30 metrov od vodnej časti, teda napríklad za strom, na strechu a podobne. Takéto prevedenie SPLIT má teda okrem montážnej flexibility ďalšiu radu výhod. Keďže jednotka je až 30 metrov od miesta, kde by bolo bežné tepelné čerpadlo, tak ho nie je počuť, často ho nie je vidieť (montáž na streche) a tiež máte istotu, že si deti do neho nestrčia prsty alebo konáre.
  5. Snažiť sa vyhnúť uzavretým priestorom s rovným alebo keramickým povrchom, ktorý zvuk odráža a tým pocitovo násobí.
  6. V prípade, že nemáte na výber, alebo hore uvedené možnosti ste vyčerpali, môžete využiť zvuk pohlcujúce opatrenia ako protihluková stena alebo „akustický kryt“, ktorý zakryje celé tepelné čerpadlo. Toto riešenie je však finančne pomerne náročné, pretože cena „akustického krytu“ je často na úrovni ceny samotného tepelného čerpadla a navyše obmedzuje prúdenie vzduchu čim znižuje celkový výkon a účinnosť tep._čerpadla.
Powrót

Microwell requests your consent to store cookies on your device for the following uses:

Some personal data will be processed from your device (cookies, unique identifiers and other devices) and may be shared with third party providers, and used by this website or application. Some third party suppliers may use these date accoring to legitimate interest, which you can object to using the options bellow. Your consent can be canceled anytime using the icon below.

Technical cookies

These cookies are necessary, they contain anonymous data to match your browser to your session.

Analytical Cookies

We use Google Analytics to improve our website and services, which receives anonymous, aggregated data about the habbits of our visitors.